Verkavelingen

Het ontwerp van verkavelingen is meer dan het verdelen van bouwgrond in percelen. Een hedendaagse verkaveling is een volwaardige ontwerpopdracht met aandacht voor de plaatselijke context, actuele maatschappelijke behoeften, sociale gelaagdheid, kwaliteit van het openbaar domein en veel meer. Wij combineren de vakgebieden van landmeters, bouwkundige ingenieurs, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners, met jarenlange ervaring om van elke opdracht een sterk en evenwichtig project te maken, zowel op ruimtelijk als op technisch vlak.


Collin landmeters adres