Stedenbouwkundige attest

Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning kunnen wij begeleiding en advies geven. Vooraleer men een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, kan men door ons een stedenbouwkundig attest laten opmaken. Dit attest kan een eventuele koper rechtszekerheid verschaffen over de bouwmogelijkheden van een bepaald vastgoed. Het stedenbouwkundig attest blijft twee jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van de uitreiking.


Collin landmeters adres