Muurovernames

Een muurovername is de opmeting en waardebepaling van een gemeen te maken scheimuur en het opstellen van een juridisch document dat de muurgemeenschap bewijst. Het is mogelijk dat de gemeenmaking van een muur een overdracht van grond impliceert. Alle technische en administratieve noodwendigheden die verbonden zijn aan de muurovername worden door ons uitgevoerd


Collin landmeters adres