Schattingen

Waardebepalingen van eigendommen bij verdelingen (echtscheiding, uit onverdeeldheid treden, erfenis), bij aangifte van successie, hypothecaire leningen, giften, onteigeningen en ver- of aankoop van onroerende goederen. Het is aangewezen dat de waardebepaling van onroerende goederen door een onafhankelijke en neutrale expert gebeurt en niet door een handelaar. Een landmeter - expert beschikt over de nodige kennis van juridische en bouwkundige aspecten welke een grote rol spelen bij de waardebepaling van onroerende goederen.


Collin landmeters adres