Studiemetingen

Studiemetingen zijn algemene opmetingen van terreinen, landschappen, gebouwen en infrastructuur. Aan de hand van de nauwkeurige topografische gegevens die tijdens de opmetingen verzameld zijn, worden plannen opgesteld die de basis vormen voor allerhande onderzoek, planologie en ontwerp van infrastructuur. De terreingegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van een digitaal terreinmodel (DTM), waarmee eenvoudig en nauwkeurig het grondverzet kan berekend worden.


Collin landmeters adres