Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij aanvang of einde huur

Bij de intrede door een huurder in een huurpand moer er steeds een plaatsbeschrijving opgesteld worden door een expert. Zonder een deskundige plaatsbeschrijving is het onmogelijk voor een verhuurder om aanspraak te maken op een schadevergoeding in voorkomend geval. De plaatsbeschrijving beschermt zowel de huurder als de verhuurder.

Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken

In de plaatsbeschrijving wordt de toestand van een eigendom beschreven vóór de aanvang van werken op een naburig eigendom of op het openbaar domein. Hierdoor wordt vermeden dat een eigenaar ten onrechte aanspraak maakt op een schadevergoeding. Anderzijds kan in voorkomend geval de schade begroot worden zodat de eigenaar gepast kan vergoed worden.


Collin landmeters adres