Ontwerp van wegenis en rioleringswerken

Ontwerp van lokale wegen en dimensionering van het rioleringsstelsel met inbegrip van de opmaak van het volledige aanbestedingsdossier: grondplannen, lengte- en dwarsprofielen, meetstaat en bestek. De werken worden tijdens de uitvoering eveneens door ons opgevolgd.


Collin landmeters adres