Juridische opmetingen - Prekadastraties

Opmetingen van gebouwen en percelen met juridische grensbepaling. Na de opmeting van de bestaande toestand wordt het eigendom in plan gebracht en worden alle mogelijke opzoekingen gedaan om informatie over de eigendomstoestand, ondergrondse innemingen, erfdienstbaarheden en andere stedenbouwkundige gegevens op het plan vast te leggen. Het resultaat is een officieel opmetingsplan en eventueel een proces-verbaal van afpaling. Deze plannen kunnen bij een aankoop en verkoop van een eigendom aan de notariële akte gehecht worden. Het opmetingsplan verstrekt de eigenaar rechtszekerheid over de afmetingen van het eigendom en de ligging van de grenzen.


Collin landmeters adres