GRB-metingen

Zo goed als al onze opmetingen gebeuren conform de skeletbestekken van het Grootschalig Referentie Bestand. Deze bestekken bepalen alle mogelijke regels en criteria waaraan opmetingen moeten voldoen. Naast de opmaak van het GRB, is een bijkomend doel van deze bestekken de compatibiliteit van verschillende opmetingen. Dit resulteert in eenduidige grafische bestanden met dezelfde layerstructuur en kwaliteit.


Collin landmeters adres