Geografisch Informatie Systeem

In een geografisch informatiesysteem kunnen ruimtelijke gegevens beheerd, geanalyseerd en gepresenteerd worden. Vooralsnog wordt GIS voornamelijk gebruikt door openbare besturen. Juridische of administratieve informatie wordt gekoppeld aan objecten in de ruimte, waardoor ze kunnen voorgesteld worden op een kaart, in combinatie met talloze andere gegevens, basiskaarten, luchtfoto’s en dergelijke. Het beheer van het grondgebied, wegen, waterlopen en zo meer wordt op die manier aanzienlijk vereenvoudigd.

Ook bedrijven en organisaties kunnen baat hebben bij het beheren van hun gegevens in een dergelijk systeem. Naast het aanmaken van verschillende datalagen en kaartmateriaal (nauwkeurige luchtfoto’s, opmetingsplannen,...) koppelen wij bestaande of nieuwe gegevens aan alle gewenste ruimtelijke objecten. Alle aangeleverde bestanden kunnen in een GIS programma naar keuze ingeladen en beheerd worden. Indien gewenst leveren wij onze klanten zelf een geschikt GIS programma aan.


Collin landmeters adres