Cartografie

In principe verschillen grootschalige opmetingen niet zo veel van de eerder aangehaalde studiemetingen met uitzondering van de omvang. Bij dit type metingen worden grote gebieden, van meerder hectares tot hele gemeentes en stadsdelen in kaart gebracht. Hiervoor worden meestel verschillende meetmethodes en technieken gecombineerd.


Collin landmeters adres