Bezonningsstudie

Bij nieuwbouwprojecten is het steeds van belang om de invloed van het nieuwe gebouw op de zon- en lichtinval van de omgeving te bestuderen. Na het opbouwen van een 3D model van de bestaande toestand, wordt het ontworpen gebouw in het model ingewerkt. Zo kan de schaduwvorming op elk moment van elke dag van het jaar gesimuleerd en geëvalueerd worden.


Collin landmeters adres