3D Laserscanning LIDAR scanning

3DLS is een techniek die het mogelijk maakt om in een zeer kort tijdsbestek de omgeving tot in het kleinste detail en in drie dimensies vast te leggen. Het resultaat van een opmeting met een laserscanner is een puntenwolk, waarin elk van de punten een x-, y- en z-waarde heeft. Om uit deze puntenwolk nuttige informatie te halen maken wij gebruik van verschillende softwarepakketten. Grondplannen, doorsneden, dwars- en lengteprofielen en 3D-modellen zijn mogelijke eindproducten.

Een laserscanner kan ingezet worden voor projecten uit verschillende vakgebieden, zoals architectuur, civieltechnische bouwwerken, forensisch onderzoek, archeologie en zowat alle takken van de industrie. De voordelen van de toepassing van deze technologie zijn voornamelijk de nauwkeurigheid, de volledigheid en de snelheid waarmee een omgeving gedigitaliseerd wordt. Daarnaast kunnen moeilijk bereikbare plaatsen en gevaarlijke installaties probleemloos en veilig in kaart gebracht worden.


Collin landmeters adres